Internetowy sklep | Fundacja z Różą

Masz pytanie? Zadzwoń! 731 045 635
Twój koszyk Wartość: 0,00 zł
Brak produktów w koszyku

Wysyłka i płatność

Z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie internetowym.

Sposoby płatności: 


a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia jest najdłuższy podany termin lub Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru).Maksymalny czas do wysłania przesyłki do Klienta wynosi 14 dni.
W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedający może zaproponować Klientowi:
anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedający będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Zasady płatności


Należność za zakupione produkty oraz koszty dostarczenia mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia zakupionego produktu przez dostawcę, przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, gotówką w przypadku odbioru osobistego produktu w siedzibie Sprzedającego.


W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedającego, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
-  imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:
65 1240 1053 1111 0010 7549 3102
Fundacja z Różą
ul. Przerwy-Tetmajera 33
42-207 Częstochowa


Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem wskazanym przez Sprzedającego